Projekt:
„Łódź rekreacyjno-wędkarska szansą Poltramp Yard S.A. z siedzibą w Świnoujściu na
wejście na nowe rynki poprzez realizację Strategii ekspansji na rynki zagraniczne
obejmującą udział w imprezach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych
oraz przygotowanie prezentacji oferty”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

nr RPZ.01.1500-32-0028/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Poltramp Yard Projekty UE